Gorzów Wlkp. Żwirowa 58
(95) 72 31 041 (24h/7)

Telefon całodobowy:
795 269 245 (24h/7)

E-mail
biuro@memento-zop.pl

Nekrolog Zdzisław Ibran

śp. Zdzisław Ibran

08.01.1957 - 27.09.2022
Wiek: 65 lat

Data pogrzebu: 30.09.2022
Wyprowadzenie do grobu o godz. 09:00
Cmentarz: Kondukt od Kaplicy Miejskiej  Żwirowa 5, Gorzów Wlkp.
Napędzane przez technologię