Gorzów Wlkp. Żwirowa 58
(95) 72 31 041 (24h/7)

Telefon całodobowy:
795 269 245 (24h/7)

E-mail
biuro@memento-zop.pl

Finanse i koszt

Odejście Bliskiej Osoby najczęściej następuje w sposób niespodziewany, pociągając za sobą niespodziewane – nieraz bardzo wysokie – wydatki dla Rodziny. Nie zawsze Zmarły oraz jego Najbliżsi dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby udźwignąć taki znaczny ciężar finansowy.

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą instytucje państwowe oraz resortowe. Osobie ubezpieczonej przysługuje bowiem tzw. zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS, KRUS, MSWiA czy też Wojskowe Biuro Emerytalne. Wysokość zasiłku pogrzebowego od 2011 roku wynosi 4000 zł.

W naszym Zakładzie Pogrzebowym MEMENTO w Gorzowie Wielkopolskim kredytujemy koszty związane z organizacją pogrzebu. W takim przypadku rozliczenie następuje najczęściej po pogrzebie. Jeżeli koszty są mniejsze niż zasiłek pogrzebowy – wypłacamy osobom uprawnionym powstałą różnicę gotówką po otrzymaniu zasiłku. Jeżeli koszty pogrzebu natomiast przekroczą wysokość zasiłku -niedopłatę pokrywa rodzina.

Informujemy, że instytucje takie, jak ZUS od 01.04.2004r nie wypłacają zasiłku pogrzebowego gotówką. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany na konto lub przekazem pocztowym w terminie do 30 dni od momentu złożenia wniosku.