Gorzów Wlkp. Żwirowa 58
(95) 72 31 041 (24h/7)

Telefon całodobowy:
795 269 245 (24h/7)

E-mail
biuro@memento-zop.pl

Kremacja

Kremacja to forma pochówku brana pod uwagę – a w efekcie wybierana – przez coraz większą część społeczeństwa polskiego. Zainteresowanie kremacją związane jest z coraz bardziej doskwierającym deficytem miejsc na cmentarzu oraz relatywnie niższą ceną ogólną ceremonii żałobnych z uprzednią kremacją. Na wybór kremacji może też mieć wpływ wyjaśnienie stanowiska Kościoła katolickiego, który zezwala na kremację. Wyjaśnione to zostało w Instrukcji Ad resurgendum cum Christo, z 15 sierpnia 2016 roku, dotyczącej pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów. W punkcie 4.13 stwierdza się, że „Kościół nadal preferuje pochówek ciał, jako że w ten sposób okazuje się większy szacunek zmarłym; kremacja jednak nie jest zakazana, „chyba że została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską”.

Kremacje – spopielenie

Wiele osób wierzących, które dotąd nie podejmowały decyzji o kremacji w związku z wątpliwościami natury doktrynalno-urzędowej, obecnie korzysta z tego wyjaśnienia Kościoła i deklaruje wolę, aby ich ciało po śmierci zostało poddane kremacji.
Zakład Pogrzebowy MEMENTO z Gorzowa Wielkopolskiego posiada doświadczenie w organizacji pogrzebów z kremacją. Dysponujemy odpowiednią wiedzą odnośnie dokumentów i procedur, a także jesteśmy gotowi do udzielenia naszym Klientom wszelkich niezbędnych wyjaśnień.