Gorzów Wlkp. Żwirowa 58
(95) 72 31 041 (24h/7)

Telefon całodobowy:
795 269 245 (24h/7)

E-mail
biuro@memento-zop.pl

Mistrz Ceremonii

Wśród pogrzebów – zarówno tradycyjnych, jak i tych po uprzedniej kremacji – można wyróżnić pogrzeby wyznaniowe oraz bezwyznaniowe (zwane też świeckimi). Najczęściej na pogrzeby takie decydują się niewierzący lub osoby, które z różnych powodów nie chcą, aby ich pogrzeb był łączony z religią.

Uroczystościom pogrzebów świeckich przewodniczy Mistrz Ceremonii Pogrzebowej. Odpowiada on za przygotowanie uroczystości – najczęściej także mowy pogrzebowej, napisanej po konsultacji z Rodziną Zmarłego – oraz czuwa nad przebiegiem całej ceremonii.

Zakład Pogrzebowy MEMENTO w Gorzowie Wielkopolskim – na Państwa życzenie – zapewnia obecność Mistrza Ceremonii Pogrzebowej. Oferta ta jest skierowana nie tylko do osób, które decydują się na pogrzeb świecki.

Więcej informacji uzyskają Państwo w naszych biurach lub kontaktując się z nami telefonicznie.