Gorzów Wlkp. Żwirowa 58
(95) 72 31 041 (24h/7)

Telefon całodobowy:
795 269 245 (24h/7)

E-mail
biuro@memento-zop.pl

Nekrolog Jerzy Konradt

śp. Jerzy Konradt

05.05.1955 - 03.02.2024
Wiek: 68 lat

Data pogrzebu: 07.02.2024
Wyprowadzenie do grobu o godz. 10:00
Cmentarz: Spotkanie przy grobie Cmentarz w Murzynowie  Murzynowo
Napędzane przez technologię