Gorzów Wlkp. Żwirowa 58
(95) 72 31 041 (24h/7)

Telefon całodobowy:
795 269 245 (24h/7)

E-mail
biuro@memento-zop.pl

Szukaj klepsydry

Nekrolog Marek Karczewski

śp. Marek Karczewski

20.04.1966 - 07.02.2023
Wiek: 56 lat
Data pogrzebu: 18.02.2023
Nekrolog Ryszard Czajka

śp. Ryszard Czajka

21.03.1953 - 14.02.2023
Wiek: 69 lat
Data pogrzebu: 17.02.2023
Nekrolog Tadeusz Musidlak

śp. Tadeusz Musidlak

02.04.1963 - 13.02.2023
Wiek: 59 lat
Data pogrzebu: 16.02.2023
Nekrolog Henryk Klimowski

śp. Henryk Klimowski

10.07.1950 - 06.02.2023
Wiek: 72 lata
Data pogrzebu: 10.02.2023
Nekrolog Walerian Leszczyński

śp. Walerian Leszczyński

22.12.1948 - 04.02.2023
Wiek: 74 lata
Data pogrzebu: 09.02.2023
Nekrolog Irma Janas

śp. Irma Janas

30.12.1961 - 04.02.2023
Wiek: 61 lat
Data pogrzebu: 08.02.2023
Nekrolog Olga Cooremans

śp. Olga Cooremans

01.08.1956 - 03.02.2023
Wiek: 66 lat
Data pogrzebu: 08.02.2023
Nekrolog Antonina Bugajna

śp. Antonina Bugajna

14.08.1928 - 02.02.2023
Wiek: 94 lata
Data pogrzebu: 04.02.2023
Nekrolog Mieczysław Jastrzębski

śp. Mieczysław Jastrzębski

18.01.1953 - 02.02.2023
Wiek: 70 lat
Data pogrzebu: 04.02.2023
Nekrolog Józef Podgórny

śp. Józef Podgórny

10.10.1942 - 01.02.2023
Wiek: 80 lat
Data pogrzebu: 03.02.2023
Nekrolog Dariusz Krzyżanowski

śp. Dariusz Krzyżanowski

07.01.1971 - 31.01.2023
Wiek: 52 lata
Data pogrzebu: 03.02.2023
Nekrolog Edward Szybalski

śp. Edward Szybalski

19.09.1937 - 29.01.2023
Wiek: 85 lat
Data pogrzebu: 02.02.2023
Napędzane przez technologię