Gorzów Wlkp. Żwirowa 58
(95) 72 31 041 (24h/7)

Telefon całodobowy:
795 269 245 (24h/7)

E-mail
biuro@memento-zop.pl

Nekrolog Jan Ulatowski

śp. Jan Ulatowski

24.06.1935 - 27.12.2021
Wiek: 86 lat

Msza Święta: 31.12.2021 o godz. 11:00 Kaplica w Ulimiu  Główna 63, Ulim
Data pogrzebu: 31.12.2021
Cmentarz: Cmentarz w Ulimiu  Ulim
Napędzane przez technologię