Kremacja

Nowoczesna kremacja odbywa się w piecu kremacyjnym - przynajmniej dwukomorowym, którego konstrukcja oparta jest na agregacie ciepła, równocześnie umożliwiając bezpośrednią obserwację wprowadzenia zwłok do pieca przez osoby bliskie.
Piec może być zasilany olejem opałowym lub gazem (nieekonomicznymi są piece elektryczne), proces spalenia odbywa się w pełni automatycznie i nad jego przebiegiem, czasem trwania, związaną z nim emisją czuwa zintegrowany komputer PLC - jedynie w starszych modelach operator steruje manualnie pracą piece za pomocą panelu sterowniczego, - nowe piece są wyposażone w ciekłokrystaliczny ekran dotykowy.
Prochy po spaleniu są rozdrabniane w odrębnym urządzeniu, przed umieszczeniem ich w urnie.