Finanse

Finanse
Osobie ubezpieczonej przysługuje tzw. Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS, KRUS, MSWiA,
Wojskowe Biuro Emerytalne.
Kredytujemy koszty związane z organizacją pogrzebu.
 
Rozliczenie następuje po pogrzebie. Jeżeli koszty są mniejsze nisz zasiłek pogrzebowy, w takim
przypadku wypłacamy gotówką powstałą różnicę po otrzymaniu zasiłku. Jeżeli koszty pogrzebu
przekroczą wysokość zasiłku różnicę pokrywa rodzina.
 
Informujemy, że instytucje takie jak ZUS od 01.04.2004r nie wypłacają zasiłku pogrzebowego gotówką.
Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany na konto lub przekazem pocztowym w terminie do 30dni od
momentu złożenia wniosku.