Klepsydry

Klepsydry  są to zawiadomienia o śmierci z informacją pogrzebu zmarłej osoby.
Klepsydry są wykonywane w formacie A4, drukowane w trybie natychmiastowym oraz laminowane.
Drukujemy w dowolnych ilościach na życzenie rodziny oraz umieszczamy we wskazanych przez rodzinę miejscach.